معماری سبک تک و اکو تک

معماری  سبک تک و اکو تک 


 این سبک معماری فرزند خلف معماری مدرن است . معماری تک معتقد به والایی علم و تکنولوژی مدرن و عصر ماشین است ولی اگر معماری مدرن ماشین را در طرح های ساختمانی نشان میداد ، های تک داخل و اجزا ماشین را در معرض دید قرار می دهد .

معماری های تک تنها نمایش احجام  و اجزاء زیبای تکنولوژی نیست . معماران این سبک ،  مانند معماران مدرن ، معتقد  به فلسفه پوزیتیویسم هستند . آنها خود را پیشقراولان در بکارگیری آخرین و جدیدترین  دستاورد های علم و تکنولوژی  در حوزه معماری می دانند.

لذا نو آوری و ابداع در فن آوری ساختمان امری مهم و کلیدی در طرح های آنها محسوب می شود . همواره در ساختمان های شاخص های تک و اکو تک  ، یک یا چند تکنیک بدیع و نوظهور از لحاظ نحوه بکارگیری و استفاده از سازه ، تاسیسات ، سیرکولاسیون ، شرایط اقلیمی و یا معماری پایدار ملاحظه می شود. حتی در مواردی که در طرح های انها هنوز فناوری لازم وجود ندارد ، آنها با توسل به اساتید فن ، اقدام به تحقیق و ابداع تکنیک های مورد نیاز می کنند .

پایانه مسافری 4 فرودگاه بین المللی امام خمینی ، رستوران بوستان گفتگو ، و ساختمان اداری فرشته از اماکن شاخص این سبک معماری در این دوره است .

 

از عمر سبک معماری های تک و اکو تک در حدود چهل سال می گذرد اما ساختمان های معدودی در ایران با توسل به این سبک احداث شده است و دلیل عمده ان به لحاظ نیاز این سبک به فناوری بسیار پیشرفنه جهت اجرای آن می باشد که متاسفانه در ایران موجود نیست ، دلیل دوم آن هزینه بالا و گران بودن اجرای این سبک برای احداث و نگهداری آن می باشد.

 

 

ویژه گی های سبک های تک و اکو تک 


  -نمایان نمودن سازه ، تاسیسات و نظام گردشی 

-شفاف نمودن بدنه و اجزاء ساختمان 

-بکارگیری مصالح براق فلزی یا بتن نمایان در سطوح ساختمان 

-استفاده از اجزای کششی سبک 

-عدم استفاده از نمادها و یا تزئینات تاریخی

/ 0 نظر / 7 بازدید